1 - 2 Dagars leveranstid inom Sverige! | Fri frakt vid köp över 700 kr!

Garanti Policy

Garantins omfattning

Gellyfun ger denna garanti åt konsumenter som köpt en produkt från Gellyfun. Gellyfun garanterar att alla nya produkter är fria från tillverknings eller materialfel för garantiperioden såsom det definierats nedan. Visuella fel omfattas dock ej av garantin. Denna garanti är tillämplig endast på defekter som hittats under garantiperioden och är giltig endast med avseende på produktens ursprungliga köpare.

Gellyfun produkter är i enlighet med deras beskrivningar och specifikationer; det är kundens ansvar att se till att produkterna du köpt är ämnade för det tilltänkta ändamålet. Denna garanti är giltig och verkställbar endast i Sverige.

I fallet att en produkt returnerats till oss där kunden hävdar att produkten är defekt, och vi inte kan hitta några problem med produkten kommer Gellyfun att behöva debitera kunden en hanteringsavgift från 295 kr för ärendet. Samt debiterar vi kunden för returfrakten (i det fallet att Gellyfun stått för returfrakten) och frakten för att skicka ut produkten till kunden igen.

Garantiperiod

Perioden för produktens garanti varierar beroende på produktens karaktär, nedan följer en lista om produktens garantiperiod om inget annat finns omnämnt på produktsidan.

  • Masker: 6 månader
  • Kläder (inkl skydd): 6 månader
  • Leksaker i plast: 2 månader.

Övriga produkter ej listade: ingen garanti

Garantin omfattar inte heller förbrukningsvaror.

Utökad garanti

I vissa fall väljer tillverkaren att ge en utökad garanti, ibland till och med livstids garanti. Detta är något som inte förlängs genom Gellyfun, utan kunden får då vända sig direkt till tillverkaren. Gellyfun åtar sig uppdraget att förmedla kontaktuppgifter till kunden om han så begär dessa.

Begränsningar

Garanti gäller inte:

  • Normalt slitage på produkten.
  • Defekter som orsakats av transport eller lagring av produkten.
  • Defekter eller skada förorsakad av inkorrekt användning eller dåligt bevarande.
  • Skada som förorsakats av att instruktionerna i produktens användarmanual inte följts.
  • Skada som härrör sig från modifiering av produkten.
  • Produkten modifierats med delar som inte tillverkas av tillverkaren av produkten.